International    
За нас/Контакт   Как да започнем?   Места за продажба   Нови събития   Търсене
   Театър    Музика    Спорт    Клуб    Шоу   
TOP 10 BG
   LORD OF THE DANCE 
   Мръсни Приказки .. 
   Фондацията ... 
   Zucchero Live in  
   ДУЕТ РИТОН - ... 
   Zucchero Live in  
   Мръсни Приказки .. 
   АКАДЕМИЯ ДИАНА ... 
   Виж сега, моето .. 
ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА
НОВИНИ
   ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! 
   Placido Domingo с  
   Hollywood ... 
   НОЩ НА АНСАМБЛИТЕ  
   Преслава и Теа ... 
   "МРЪСНОТО КОПЕЛЕ"  
   НОЩ НА АНСАМБЛИТЕ  
   Концертът на ... 
   Hollywood ... 
   10 години ... 
... повече

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "ТИКЕТПОРТАЛ БГ" ООД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНАТА ПЛАТФОРМА TICKETPORTAL®

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ДЕФИНИЦИИ

1. Приложимост

Настоящите Общи условия (“ОУ”) уреждат отношенията между „Тикетпортал БГ” ООД, гр. София, седалище и адрес на управление гр.София, ул. Славянска 42, ЕИК: 200492190 (“ТИКЕТПОРТАЛ“) и Потребителите на платформата, които я използват за покупка на билети.

2. Използваните думи и изрази в тези ОУ ще имат следното значение :

 • „Платформата“ означава софтуерната система от модули за електронна резервация, закупуване и заплащане на билети от потребители, под марката Ticketportal®, която дава възможност на потребителя да търси, селектира, резервира, заплаща и осигурява получаването на билети за различни събития, организизирани от трети лица.
 • „Продавач“, ТИКЕТПОРТАЛ - означава „Тикетпортал БГ” ООД, в качеството си на търговски представител
 • „Потребител“ или „Вие“ е всяко физическо лице, което използва Платформата и/или настоящата уеб страница.
 • „Организатор“ означава лице, което осъществява подготовката и организацията на различни събития с обществено и културно значение – концерти, театрални постановки, спортни и други публични прояви в собствен или друг обект (зала, стадион, театър).
 • Договор, общи условия – означават всички условия, които потребителят приема и с които се съгласява при ползването на сайта www.ticketportal.bg. Настоящият договор представлява споразумение между потребителите на Платформата и интернет сайта www.ticketportal.bg и ТИКЕТПОРТАЛ, притежаващ и управляващ www.ticketportal.bg.
 • Чрез закупуване на билет, притежателят му се съгласява с ОУ, инструкциите на Организатора и търговските условия за ползване на мрежата/платформата ТИКЕТПОРТАЛ.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

1. Регистрация

 • Кликнете върху линка РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ на сайта www.ticketportal.bg Попълнете всички полета, запознайте се с ОУ и Условия за защита на личните данни и след като се съгласите с тях кликнете върху “Следваща стъпка”.
 • След като попълните всички полета и изберете бутона “Следваща стъпка“, вече сте регистрирани и с активен акаунт в Платформата.

2. Резервиране на билети

 • След успешна регистрация и вписване в профила си може да изберете събитието, за което искате да резервирате/закупите билет. Избирате желаната дата и начален час. Ако стбитието е с определени седящи или правостоящи места в следващия прозорец ще видите скица на залата/пространството с различни ценови категории, съответстващи на определени цветове. В горния ляв ъгъл на скицата има легенда показваща кой цвят на коя ценова категория отговаря. Свободните места във всеки сектор са обозначени с празни квадратчета, които може да маркирате. Маркирайте избраното от вас място, като кликнете в квадратчето, където ще се появи отбелязване със символ. Сега вече местата ви са подготвени за резервиране.
 • Ако събитието не е с номерирани седящи места или ако се предлагат места за правостоящи, трябва да въведете само броя на билетите, които желаете да закупите.
 • Във всички гореописани случаи кликнете върху бутона „Резервирай/Купи“, за да потвърдите избора си.
 • След това, Вие ще видите на екрана местата, които сте избрали и които са подготвени за резервация с обща цена, плащане в брой и информация до кога е валидна резервацията за получаване на билетите от местата за продажба в мрежата на ТИКЕТПОРТАЛ. Имайте предвид, че Вие все още не сте направили реална резервация – местата са запазени само временно за 10-15 минути. Това е последният етап, на който можете да работите в Платформата без активиран акаунт. За да приключите резервацията, трябва още веднъж да кликнете върху бутона РЕЗЕРВИРАЙ (той се вижда, ако сте с активиран акаунт), за да потвърдите готовността на местата за резервация.
 • Можете да изберете една от следните възможности за плащане и получаване на резервираните билети – доставка чрез куриер и наложено плащане, получаване от обект за продажба и заплащане в брой, заплащане чрез Epay или дебитна/кредитна карта и получаване на електронен файл с билети, заплащане чрез Epay или дебитна/кредитна карта и получаване на билетите чрез куриерска доставка или заплащане чрез Epay или дебитна/кредитна карта и получаване на билетите от обект за продажба.
 • Резервацията на билети през платформата имат ограничение до 8 броя билета за дадено събитие.
 • След успешно приключване на горните операции ще видите номера на резервацията – едва на този етап билетите ви са резервирани.
 • Вие ще получите имейл с потвърждение на резервацията си заедно с номера на резервацията и датата, до която тя е валидна. В съобщението също така ще бъде ясно описан начина, който сте избрали, за да получите билетите си, както и допълнителна информация, в случай че искате да промените същия. Също ще получите линк към списъка с местата за продажби и разпространение, където можете да вземете билетите си. Можете да вземете билетите си и на касата на обекта, в която се провежда събитието, ако в съобщението е изрично посочен такъв вариант.
 • Резервираните билети можете да заплатите съгласно т. 4 „Плащане“.

3. Отмяна на резервация

 • Ако сте резервирали билети на сайта www.ticketportal.bg, но още не сте ги платили и не сте заявили отпечатване на билетите, имате избор за отмяна на резервацията. Трябва да се впишете в акаунта си в www.ticketportal.bg, като въведете e-mail и парола и да отмените резервацията без допълнително заплащане.

4. Плащане

 • С банкова карта през Интернет чрез системата Epay или „БОРИКА БАНКСЪРВИЗ“. Можете да платите с VISA, VISA ELECTRON, MAESTRO и MASTERCARD. Можете да ползвате карти, издадени от банкова институция, лицензирана да действа на територията на Република България и регистрирана на www.еPay.bg.
 • с карти MasterCard/ Visa/ Visa Electron, издадени от български банки
 • с карти MasterCard/ Visa/ Visa Electron, издадени от чуждестранни банки
 • Чрез Микросметка открита и поддържана от „Изипей“ АД;
 • В брой във всички места за продажба.
 • Ако сте избрали опцията „получаване на място, след заплащане“, преди самото заплащане трябва да въведете код за потвърждение на плащането, който вие сами измисляте (код за потвърждение). Само този код заедно с информацията за плащането, получена от банката ( променлив символ) позволява да бъдете идентифициран и да получите своя билет в местата за продажба.

III. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА/ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИ

1. Доставка и такси

 • Вие можете да получите вашите билети лично във всички места за продажба в мрежата на ТИКЕТПОРТАЛ при представяне на номер на резервация;
 • Можете да получите билетите и чрез куриерска доставка, като куриeрските разходи се заплащат напълно от Потребителя;
 • Чрез услугата HOMEticket - отпечатване на билетите у дома, с уникален баркод;

2. Продавачът

 • Предоставя на Потребителя възможност да вземе резервираните билети от избран пункт за продажба в мрежата си. Списъкът с пунктове се предоставя на Потребителя в съобщението за потвърждение на резервацията, което се изпраща автоматично. Списъкът с пунктовете за продажби може да се намери на адрес: www.ticketportal.bg/pmiesta.asp
 • Е длъжен своевременно да уведомява, чрез сайта www.ticketportal.bg за промени, свързани със събитията, за които разпространява билети през платформата. Информацията се предоставя от Организаторите на събития.

3. Потребителят е длъжен:

 • Да получи резервираните от него билети в определен срок преди събитието/след резервацията. В противен случай резервацията се анулира автоматично от системата.
 • Да заплати посочената цена за поръчаните билети. Потребителят няма право да извършва плащанията с фалшива или чужда кредитна карта, без съгласие на титуляра на банковата сметка, да предствя неистински или с невярно съдържание платежни нареждания за извършен банков превод, както и всякакви други действия, с които въвежда ТИКЕТПОРТАЛ в заблуждение, че е заплатил резервираните от него билети. За установени такива действия или подозрения за извършване на действия забранени от действащото законодателство, ТИКЕТПОРТАЛ незабавно ще сезира компетентните органи и ще предприеме съответни съдебни мерки.
 • Да въведе точно и пълно изискваните лични данни. Потребителят няма право да прави резервация/и под фалшиво или чуждо име като носи пълна отговорност за посочените от него данни в Интернет страницата и/или Платформата.
 • Да пази и съхранява номера на резервацията, получен от ТИКЕТПОРТАЛ и незабавно да уведоми ТИКЕТПОРТАЛ в случай, че трето лице е получило нерегламентиран достъп до информацията. Тикетпортал предупреждава, че при използването на Интернет страницата и/или Платформата рискът от незавършена резервация е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита резервация, при която са изпълнени всички стъпки посочени в настоящите Общи условия и системата е генерирала резервационен номер.

4. Продавачът не носи отговорност за :

 • Забавена доставка на поръчани стоки по вина на пощенската или куриерската служба.
 • Повредени пратки по вина на пощенската или куриерската служба.
 • Отмяна на събитие от Организатор. Възможностите за връщане на суми се публикуват на сайта www.ticketportal.bg.

IV. ОТМЯНА/ОТЛАГАНЕ НА СЪБИТИЕ

 • В случай, че закупен билет от Потребител не може да бъде използван поради отмяна на дадено събитие, Потребителят може да получи заплатената сума единствено от Организатора съобразно специфичните условия, при които това е възможно, за да бъде уважено съответното искане за възстановяване. ТИКЕТПОРТАЛ в качеството си на търговски представител, действащ от името и за сметка на Организатора не носи отговорност относно възстановяване на цялата или част от цената и не отговаря за вредите, които са или биха възникнали за Потребителя.
 • В случай, че е възможно възстановяване на цялата или част от заплатената цена на Потребител, ТИКЕТПОРТАЛ може да извърши това възстановяване от името и за сметка на Организатора, само след като съответната сума е предоставена от Организатора за тази цел. Редът и начинът за изплащане на сумите се оповестяват на сайта на ТИКЕТПОРТАЛ www.ticketportal.bg или по друг подходящ начин.
 • Всички такси и данъци, начислени на Потребителя за използване на Платформата, върху извършените разплащания за закупени билети, както и изплатеното възнаграждение за съответната услуга не подлежат на възстановяване, освен в случаите, когато невъзможността да се използва билета се дължи изцяло на ТИКЕТПОРТАЛ.

V. ВРЪЩАНЕ/ПРЕПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ

 • Закупен билет не е възможно да бъде върнат, както и не е възможно да бъде заменен. Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените билети за развлекателни събития.
 • Препродажбата на билети извън оторизираните за това обекти е забранена и незаконна.
 • Билетът е валиден само с касова бележка, затова изисквайте такава.
 • След напускане на помещенията на събитието, билетът е невалиден.
 • Промяната, фалшификацията или копирането на билета е престъпление.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Потребителят се съгласява да предостави лични данни на ТИКЕТПОРТАЛ във връзка с извършване на услугите. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на Платформата на ТИКЕТПОРТАЛ.
 • Потребителът се съгласява ТИКЕТПОРТАЛ да предоставя личните му данни на Организатора, който организира съответното събитие, за което Потребителят си е закупил билет.
 • При използване на Платформата, Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация, съответно покупка на билет. Въведената информация съдържа собствено и фамилно име, адрес на електронна поща, телефон за връзка и адрес за доставка. Използвайки Платоформата/уеб-страницата на ТИКЕТПОРТАЛ, Потребителят дава съгласие за обработване и предаване на неговите лични данни, както и данните на лицето/лицата, от името на които извършва резервиране или закупуване на билети.
 • Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват за целите на качествено и коректно обслужване на Потребителите. Без личните данни на Потребителите, Платформата, резервационната система и системата за разплащане няма да може да се използва за извършване на продажба на билети.
 • ТИКЕТПОРТАЛ се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителите за изпълнение на своите задължения във връзка с извършената от Потребителя заявка за билети. Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. ТИКЕТПОРТАЛ като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.
 • ТИКЕТПОРТАЛ е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато "ТИКЕТПОРТАЛ" е нормативно задължен да предостави данните на съответните държавни органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред. ТИКЕТПОРТАЛ не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил или е спомогнал да бъдат оповестени публично личните му данни от трети лица.
 • ТИКЕТПОРТАЛ има право да информира Потребителите на Платформата за всички нови услуги, предлагани събития, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании предлагани на сайта www.ticketportal.bg. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение.

VII. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Всички права на интелектуалната собственост върху Платформата, правото на ползване, софтуерни продукти, документи и други материали съдържащи се на тази уеб страница са на ТИКЕТПОРТАЛ и/или TICKETPORTAL - Словакия. Потребителят няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, превежда, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието на уеб сайта www.ticketportal.bg
 • Потребителят не придобива права на интелектуална собственост и задълженията му остават и след като преустанови ползването на настоящата уеб страница и/или Платформата на Продавача.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Всички неуредени от настоящите ОУ отношения ще се регулират от правото на Република България. Всички спорове ще бъдат отнесени за разглеждане от Софийски градски съд.


ВКЛЮЧЕТЕ СЕ
E-mail:
парола:
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ
Забравих си паролата
   КОШНИЦА
Брой:0
Сума:0,00 BGN
ПЛАТЕТЕ ТУК
method of payment

За нас   Как да започнем?   Места за продажба   Нови събития   Търсене   HOMEticket   Защита на личните данни
Търговски условия
© Copyright 2001-2024 Ticketportal SK, s.r.o. All rights reserved. Version 9.03
WebDesign, Web & SEO : DeNAX