International     
За нас/Контакт   Как да започнем?   Места за продажба   Нови събития   Търсене
   Театър    Музика    Мюзикъл    Фестивал    Спорт    Клуб   
TOP 10 BG
   Никос Вертис I ... 
   Мариус 50 - ... 
   10 ГОДИНИ ... 
   Hollywood Vampires 
   БАЛЕТ ТОДЕС ... 
   Веселин Маринов -  
   TEST / ТЕСТ 
   Al Bano and ... 
   75 ГОДИНИ ... 
   ГРАМОФОНЪТ 
ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА
НОВИНИ
   Bъзгледите на ... 
   НОЩ НА АНСАМБЛИТЕ  
   Младостта пее и .. 
   АЗ, ДОСАДНИКЪТ ... 
   Младостта пее и .. 
   HILLS OF ROCK ... 
   Михаил Белчев -  
   Пощенска кутия за  
   ПРОМЯНА в ДАТИТЕ  
   Във връзка с ... 
... повече

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "ТИКЕТПОРТАЛ БГ" ООД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНАТА ПЛАТФОРМА TICKETPORTAL

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ДЕФИНИЦИИ

1. Приложимост

Настоящите Общи условия (“ОУ”) уреждат отношенията между „Тикетпортал БГ” ООД, гр. София, седалище и адрес на управление гр.София, ул. Славянска 32 Булстат BG200492190

(“ТИКЕТПОРТАЛ“) и Потребителите на платформата Тикетпортал, които я използват за резервация, продажба и разпространение на билети.

2. Резервация и закупуване на билети

Използваните думи и изрази в тези ОУ ще имат следното значение :

 • „Платформата“ означава софтуерната система от модули за електронна резервация, закупуване и заплащане на билети от потребители, под марката Ticketportal®, която дава възможност на потребителя да търси, селектира, резервира, заплаща и осигурява получаването на билети за различни събития, организизирани от трети лица.
 • „Продавач“ означава „Тикетпортал БГ” ООД, в качеството си на търговски представител
 • „Потребител“ или „Вие“ е всяко физическо лице, което използва Платформата и/или настоящата уеб страница.
 • „Организатор“ означава лице, което осъществява подготовката и организацията на различни събития с обществено и културно значение – концерти, театрални постановки, спортни и други публични прояви в собствен или друг обект (зала, стадион, театър).
 • Договор, общи условия – означават всички условия, които потребителят приема и с които се съгласява при ползването на сайта www.ticketportal.bg. Настоящият договор представлява споразумение между потребителите на Платформата и интернет сайта www.ticketportal.bg и ТИКЕТПОРТАЛ, притежаващ и управляващ www.ticketportal.bg.

ЧрезЗакупуване на билет притежателят му се съгласява с ОУ, инструкциите на Организатора и търговските условия за ползване на мрежата/платформата ТИКЕТПОРТАЛ.

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

1. Поръчка. Регистрация

 • Кликнете върху линка РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ на сайта www.ticketportal.bg.
 • Изберете Потребителско име и парола (само символи a-z, A-Z и 1-9 , максимален брой знаци 9) и въведете повторно паролата
 • Кликнете върху “Следваща стъпка”
 • На екрана след това въведете име и фамилия, адрес, град, пощенски код и електронен адрес и евентуално телефонен номер, за да можем да се свържем с Вас, в случай на отмяна на избраното от Вас събитие или промяна на неговата дата или час.

След като попълните всички полета и изберете бутона “Следваща стъпка“, вече сте регистрирани и с активен акаунт в Платформата.

 • 2. Резервиране на билети
 • Вие можете да стартирате без активиран акаунт или ако вече сте регистрирани, можете директно да изберете събитие на нашия сайт. След това отивате на съответната дата с начален час. В следващата стъпка ще видите една от няколко вида зали.
 • Ако събитието е с номерирани седящи места (зала), ще видите схема на залата, на която с бяло квадратче са отбелязани свободните места, върху които може да маркирате чрез кликване. Маркирайте избраното от вас място, като кликнете в квадратчето, където ще се появи отбелязване със символ. Сега вече местата ви са подготвени за резервиране.
 • За да видите схемите на залите се изисква да имате инсталиран Adobe Flash. При тези зали квадратчето на свободните места е рамкирано с различен цвят според ценовата категория. Ако прекарате курсора през мястото, ще излезе описание на мястото. Маркирайте избраните места, като кликнете в квадратчето, където ще се появи отбелязване със символ.
 • Ако събитието не е с номерирани седящи места или ако се предлагат места за правостоящи, трябва да въведете само броя на билетите, които желаете да закупите.
 • Във всички гореописани случаи кликнете върху бутона „Резервирай/Купи“, за да потвърдите избора си.
 • След това, Вие ще видите на екрана местата, които сте избрали и които са подготвени за резервация с обща цена, плащане в брой и информация до кога е валидна резервацията за получаване на билетите от местата за продажба в мрежата на Тикетпортал. Имайте предвид, че Вие все още не сте направили реална резервация – местата са запазени само временно за 10-15 минути. Това е последният етап, на който можете да работите в Платформата без активиран акаунт. За да приключите резервацията, трябва още веднъж да кликнете върху бутона РЕЗЕРВИРАЙ (той се вижда, ако сте с активиран акаунт), за да потвърдите готовността на местата за резервация.
 • Можете да изберете една измежду следните възможности за получаване на резервираните билети – чрез разпечатване у дома, получаване лично в някое от местата на продажба от мрежата на Тикетпортал или чрез пощенска услуга.
 • Трябва да знаете, че по Интернет можете да резервирате и закупите ограничен брой билети, предварително заложен от Организатора на събитието.
 • След успешно приключване на горните операции ще видите номера на резервацията – едва на този етап билетите ви са резервирани.
 • Вие ще получите имейл с потвърждение на резервацията си заедно с номера на резервацията и датата, до която тя е валидна. В съобщението също така ще получите линк към списъка с местата за продажби и разпространение, където можете да вземете билетите си. Вие можете да вземете билетите си и на касата на обекта, в която се провежда събитието, ако в съобщението е изрично посочен такъв вариант.

Резервираните билети можете да заплатите съгласно т. 4 „Плащане“.

3. Отмяна на резервация

Ако сте резервирали билети на сайта www.ticketportal.bg, но още не сте ги платили и не сте заявили отпечатване на билетите, имате избор за отмяна на резервацията. Трябва да се впишете в акаунта си в www.ticketportal.bg, като въведете e-mail и парола и да отмените резервацията без допълнително заплащане.

 • 4. Плащане
 • С банкова карта през Интернет чрез системата Epay или „БОРИКА БАНКСЪРВИЗ“. Можете да платите с VISA, VISA ELECTRON, MAESTRO и MASTERCARD. Можете да ползвате карти, издадени от банкова институция, лицензирана да действа на територията на България и регистрирана на www.еPay.bg.

  с карти MasterCard/ Visa/ Visa Electron, издадени от български банки
  с карти MasterCard/ Visa/ Visa Electron, издадени от чуждестранни банки
 • Чрез Микросметка открита и поддържана от „Изипей“ АД;
 • В брой във всички места за продажба.

Ако сте избрали опцията „получаване на място“, преди плащането трябва да въведете кода за потвърждение на плащането, който сте получили. Само този код заедно с информацията за плащането, получена от банката позволява да бъдете идентифициран и да получите своя билет в местата за продажба.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

 • 1. Доставка и такси
 • Вие можете да получите вашите билети лично във всички места за продажба в мрежата на Tикетпортал при представяне на номер на резервация;
 • Можете да получите билетите и по поща, като куриeрските разходи се заплащат напълно от Потребителя;

Чрез услугата HOMEticket - чрез отпечатване на билетите у дома, с уникален баркод;

 • 2. Продавачът е длъжен :
 • Да осигури на Потребителя възможност да вземе резервираните билети от избран пункт за продажба в мрежата си. Списъкът с пунктове се предоставя на Потребителя в съобщението за потвърждение на резервацията, което се изпраща автоматично. Списъкът с пунктовете за продажби може да се намери на адрес: http://www.ticketportal.bg
 • При поискване да отпечата копие на резервираните билети, при условие че, Потребителят обоснове заявката си.

Своевременно да уведомява чрез сайта www.ticketportal.bg информация за промени, свързани с конкретни събития, която му е предоставена от Организаторите.

 • 3. Потребителят е длъжен :
 • Да получи резервираните от него билети в определен срок преди събитието/след резервацията.
 • Да заплати посочената цена за поръчаните билети. Потребителят няма право да да извършва плащанията с фалшива или чужда кредитна карта без съгласие на собственика на кредитната карта, да предствя неистински или с невярно съдържание платежни нареждания за извършен банков превод, както и всякакви други действия, с които въвежда Тикетпортал в заблуждение, че е заплатил резервираните от него билети. За установени такива действия или подозрения за извършване на действия забранени от действащото законодателство, Тикетпортал незабавно ще сезира компетентните органи и ще предприеме съответни съдебни мерки.
 • Да въведе точно и пълно изискваните лични данни. Потребителят няма право да прави резервация/и под фалшиво или чуждо име като носи пълна отговорност за посочените от него данни в Интернет страницата и/или Платформата.

Да пази и съхранява номера на резервацията, получен от Тикетпортал и незабавно да уведоми Тикетпортал в събитие, че трето лице е получило нерегламентиран достъп до номера. Тикетпортал предупреждава, че при ползването на Интернет страницата и/или Платформата рискът от незавършена резервация е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита резервация, при която са изпълнени всички стъпки посочени в настоящите Общи условия и системата е генерирала резервационен номер.

 • 4. Продавачът не носи отговорност за :
 • Забавена доставка на поръчани стоки по вина на пощенската или куриерската служба.
 • Повредени пратки по вина на пощенската или куриерската служба.

Отмяна на събитие от организатора. В този събитие възможностите за връщане на суми се публикуват на сайта www.ticketportal.bg.

1.
2. В случай, че закупен билет от Потребител не може да бъде използван поради промяна/отмяна на дадено събитие, Потребителят може да получи заплатената сума единствено от Организатора съобразно специфичните условия, при които това е възможно, за да бъде уважено съответното искане за възстановяване. „ТИКЕТПОРТАЛ“ в качеството си на търговски представител, действащ от името и за сметка на Организатора не носи отговорност относно възстановяване на цялата или част от цената и не отговаря за вредите, които са или биха възникнали за Потребителя.
3. В случай, че е възможно възстановяване на цялата или част от заплатената цена на Потребител, „ТИКЕТПОРТАЛ“ може да извърши това възстановяване от името и за сметка на Организатора, само след като съответната сума е предоставена от Организатора за тази цел. Редът и начинът за изплащане на сумите се оповестяват на сайта на „ТИКЕТПОРТАЛ“ или по друг подходящ начин.

Всички такси и данъци, начислени на Потребителя за използване на Платформата, върху извършените разплащания за закупени билети, както и изплатеното възнаграждение за съответната услуга не подлежат на възстановяване, освен в случаите, когато невъзможността да се използва билета се дължи изцяло на „ТИКЕТПОРТАЛ“.

1. Закупен билет не е възможно да бъде върнат, както и не е възможно да бъде заменен. Препродажбата на билети извън оторизираните за това обекти е забранена и незаконна. Билетът е валиден само с касова бележка, затова изисквайте такава. След напускане на помещенията на събитието, билетът е невалиден. Промяната, фалшификацията или копирането на билета е престъпление.
2. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
3. Потребителят се съгласява да предостави лични данни на „ТИКЕТПОРТАЛ“ във връзка с извършване на услугите. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на Платформата на „ТИКЕТПОРТАЛ“.
4. Потребителът се съгласява „ТИКЕТПОРТАЛ“ да предоставя личните му данни на Организатора, който организира съответното събитие, за което Потребителят си е закупил билет.
5. При използване на Платформата, Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация, съответно продажба на билет. Въведената информация съдържа собствено и фамилно име, адрес на електронна поща, телефон за връзка и адрес за доставка. Използвайки Платоформата/уеб- страницата на Тикетпортал, Потребителят дава съгласие за обработване и предаване на неговите лични данни, както и данните на лицето/лицата, от името на които извършва резервиране или закупуване на билети.
6. Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват за целите на качествено и коректно обслужване на Потребителите. Без личните данни на Потребителите Платформата, резервационната система и системата за разплащане няма да може да се използва за извършване на продажба на билети.
7. „ТИКЕТПОРТАЛ“ се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителите за изпълнение на своите задължения във връзка с извършената от Потребителя заявка за билети. Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. "ТИКЕТПОРТАЛ" като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.

"ТИКЕТПОРТАЛ" е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато "ТИКЕТПОРТАЛ" е нормативно задължен да предостави данните на съответните държавни органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред. "ТИКЕТПОРТАЛ" не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил или е спомогнал да бъдат оповестени публично личните му данни от трети лица.

1. "ТИКЕТПОРТАЛ" има право да информира Потребителите на Платформата за всички нови услуги, предлагани събития, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании предлагани на сайта. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение.
2. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права на интелектуалната собственост върху Платформата, правото на ползване, софтуерни продукти, документи и други материали съдържащи се на тази уеб страница са на ТИКЕТПОРТАЛ и/или TICKETPORTAL - Словакия. Потребителят няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, превежда, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието на уеб сайта www.ticketportal.bg.

1. Потребителят не придобива права на интелектуална собственост и задълженията му остават и след като преустанови ползването на настоящата уеб страница и/или Платформата на Продавача.
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения ще се регулират от правото на Република България. Всички спорове ще бъдат отнесени за разглеждане от Софийски градски съд.


ВКЛЮЧЕТЕ СЕ
E-mail:
парола:
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ
Забравих си паролата
   КОШНИЦА
Брой:0
Сума:0,00 BGN
ПЛАТЕТЕ ТУК
method of payment

За нас   Как да започнем?   Места за продажба   Нови събития   Търсене   HOMEticket   Защита на личните данни
Търговски условия
© Copyright 2001-2020 Ticketportal SK, s.r.o. All rights reserved. Version 9.03
WebDesign, Web & SEO : DeNAX